Vestvågøy Venstre vil ikke ha sirkus med ville dyr

Venstre tar opp dyrevelferd i neste kommunestyremøte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Interpellasjon til kommunestyret 09.12.2014

Ordfører,

Vestvågøy Venstre mener det må bli slutt på at dyr skal lide for å underholde mennesker. Sirkus kan være en positiv opplevelse for hele familien, men det er unødvendig at elefanter og andre eksotiske dyr skal plages for vår egen forlystelse.
Vestvågøy Venstre mener at kunnskapen vi har i dag om de lidelsene som eksotiske dyr utsettes for i forbindelse med sirkus, sirkustransport og trening er for stor til at det kan ignoreres. Vi vet også at så lenge det fins økonomi i dette vil dyrenes behov komme i annen rekke. Derfor er det viktig at kommunene setter fokus på dette, dersom nok mange kommuner nekter sirkus med eksotiske dyr tilgang vil dette fases ut i løpet av en kort periode. Vi mener at Vestvågøy skal være i forkant også her.

Mattilsynet, Veterinærforeningen og Rådet for Dyreetikk anbefaler at det ikke skal være tillatt med elefanter i sirkus, på samme måte som det ikke er tillatt med løver, tigre, bjørner og aper. Vestvågøy Venstre mener også at Vestvågøy kommune må gå foran og benytte seg av retten til å nekte sirkus med ville dyr leie av arealer slik som Oslo, Tromsø og Arendal nå har gjort.

Forslag til vedtak:
Vestvågøy kommune leier ikke ut tomter eller bygg til sirkus som benytter eksotiske eller ville dyr i sine forestillinger.

Gry Åland
Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**