Godsterminal: avklaring fra Venstre

Når rapporten fremhever at en godsterminal på Søberg er uheldig på grunn av nærhet til bolig og ikke minst jordvern, er det klart for Venstre at Torgård er det beste, og mest realistiske, alternativet for ny godsterminal.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Ved forrige lokalvalg var styret i Melhus Venstre delt i saken om plassering av godsterminal. På den tiden var ikke alle sakens aspekter belyst og Venstre ønsket bedre oversikt før et klart standpunkt ble tatt. Det skal imidlertid være liten tvil om Venstres ståsted nå. Ved Stortingsvalget i 2013 gikk Venstres kandidat Jon Gunnes til valg på Torgård som det foretrukne alternativet og i mai i år stemte Venstre for forslaget i kommunestyret om at Søberg allerede nå bør utelukkes.

Det beste alternativet for plassering av godsterminal er sannsynligvis SVs forslag om kombinert løsning ved for eksempel Trolla. Det alternativet er særdeles kostbart og virker lite sannsynlig politisk gjennomførbart. Torgård ble foretrukket som beste alternativ i Jernbaneverkets rapport. Dette er basert på at transportnæringens behov for godsterminal sør for Trondheim, den nære beliggenheten til Trondheim og utvidelsesmuligheter ved Torgård. Når rapporten fremhever at en godsterminal på Søberg er uheldig på grunn av nærhet til bolig og ikke minst jordvern, er det klart for Venstre at Torgård er det beste, og mest realistiske, alternativet for ny godsterminal.

Styret i Melhus Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**