Referat Styremøte Melhus Venstre 21 August

Melhus Venstre avholdt styremøte 21. August for stiftelse av nominasjonskomite og diverse saker.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Dato: 21.08.2014, kl. 18:00
Sted: Jordbærpikene, Melhustorget
Deltakere: Jan Frode Hatlen, Lillian Thomassen, Kjersti Dalen Stæhli, Jim-Andre Stene,
Ingemund Jordanger
Forfall: Ingen
Referent: Lillian Thomassen
Saksnr.

Innhold
14/09 Møter fremover

Styremøter: 4. september, 9. oktober og 6. november 2014
Årsmøte: 27. november
Det kommer invitasjon til lokalpolitisk nettverk snart. Det er også landskonferanse i Oslo 18.-19. oktober med hovedtema kommunereform og arbeid mot valget 2015. Vi håper noen fra Melhus Venstre kan delta på et eller begge av disse møtene.

14/10 Kommunestyre

Ingen kommunestyrepapirer tilgjengelige på møtetidspunktet. Dette blir tema på neste møte.
Sakene fra siste formannskapsmøte ble gjennomgått og referert i nødvendig utstrekning.

14/11 Nominasjon

Ingemund og Kjersti oppnevnes til nominasjonskomite og starter arbeidet med listestilling. Vi ønsker å ha utkast til liste klar for presentasjon på årsmøtet 27.11.

14/12 Organisasjon

Det kan bli behov for nye personer i styret kommende periode. Det må startes arbeid med å sikre at vi har representanter klare før årsmøtet. Valgkomiteen bør kontaktes i god tid før årsmøtet.

14/13 Eventuelt

Godsterminal — Jan Frode skriver utkast til leserinnlegg som sendes ut til styret på mail før det sendes til Trønderbladet.
Unge Venstre — Jim Andre tar kontakt med Unge Venstre i Trondheim for å prøve å få i gang noen rekrutteringsaktiviteter.
Ingemund kaller inn til de neste styremøtene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**