Referat Styremøte Melhus Venstre 4 September

Melhus Venstre avholdt styremøte 04 September for oppdatering på nominasjon arbeid videre for kommunereform.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Dato: 04.09.2014, kl. 18:00
Sted: Formannskapssalen, Melhus Rådhus
Deltakere: Jan Frode Hatlen, Lillian Thomassen, Kjersti Dalen Stæhli, Ingemund Jordanger
Forfall: Jim-Andre Stene
Referent: Lillian Thomassen
Saksnr.

Innhold

14/14 Kommunestyre

Sakene til kommunestyret 9. september ble gjennomgått og diskutert. Det ble stilt spørsmål ved årsaken til overskridelsen ved ombygging av Hølonda helsehus (PS 58/14)

14/15 Nominasjon

Vi har fått positive tilbakemeldinger etter at vi sendte ut forespørsel til alle medlemmer om listestilling og styreverv. Alle i styret sjekker evt. kandidater til de øverste plassene på listen til neste høsts kommunevalg, spesielt kvinnelige kandidater til de øverste plassene.
Målet er å få på plass de første 6 kandidatene før årsmøtet. For øvrig kan nominasjonskomiteen be årsmøtet om mandat til å fylle opp resten av listen.

14/16 Kommunereform

Det igangsettes nå et stort arbeid i Melhus kommune i forbindelse med kommunereform og mulig sammenslåing med andre kommuner. Melhus Venstre mener det er viktig å gå inn i dette arbeidet med et åpent sinn og se at det finnes flere alternative utfall av dette arbeidet. Det er viktig å huske at vi skal planlegge for et perspektiv på 30-50 år.

14/13 Eventuelt

Ingen saker under eventuelt

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**