Vil ha svar om sikkerhet innen eldreomsorgen

Pasienter og brukere har krav på tjenester som er tilrettelagt ut fra respekt for den enkeltes integritet og verdighet. Lillehammer Venstres Terje Kongsrud ber ordfører svare på om ansatte og vikarer har nok ressurser til å overholde sine lovpålagte plikter når det gjelder sikkerhet innen eldreomsorgen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Terje Kongsrud har sendt følgende grunngitte spørsmål til ordfører Espen Granberg Johnsen:

PASIENT- OG BRUKERSIKKERHET INNEN ELDREOMSORGEN I LILLEHAMMER KOMMUNE

 Eldre har krav på tjenester som ivaretar respekt for den enkeltes integritet og verdighet.

Eldre har krav på tjenester som ivaretar respekt for den enkeltes integritet og verdighet.
Foto: Microsoft

Media setter stadig søkelys på kvalitet og sikkerhet innen eldreomsorgen. Beklageligvis er det kjente tilfeller også innen Lillehammer kommunes tjenester der systemsvikt har ført til tragisk utfall.

Lillehammer har et av landets største helsehus, og yter hjelp til et stort antall hjemmeboende og eldre i bofellesskap. Et økende antall eldre og det faktum at mennesker lever lenger gjør at det stilles nye krav til de kommunale tjenestene. Samhandlingsreformen skriver ut pasienter i høyt tempo og utfordrer kommunene på i større grad å ta imot diagnostiserte, ikke ferdigbehandlede pasienter. Lillehammer Venstre frykter at det stilles større krav til at eldre er «syke nok» til å få gode tjenester, i stedet for at kommunen styrker sine tjenester i takt med den demografiske utviklingen.

I lov om kommunale helse- og omsorgstjenester heter det blant annet at tjenestetilbudet skal tilrettelegges med respekt for den enkeltes integritet og verdighet og at helse- og omsorgstjenesten og personell som utfører tjenestene blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter.

 Terje Kongsrud ber ordfører redegjøre for sikkerhet innen eldreomsorgen i Lillehammer kommune.

Terje Kongsrud ber ordfører redegjøre for sikkerhet innen eldreomsorgen i Lillehammer kommune.
Foto: Ellen Espelund

Spørsmål:

Kan ordfører redegjøre for kommunestyret hvordan Lillehammer kommune arbeider med kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet for eldre som har behov for helse- og omsorgstjenester?

Hvordan sikres brukernes og de pårørendes mulighet til å melde inn avvik når det gjelder sikkerhet, integritet og verdighet innen eldreomsorgen i Lillehammer kommune?

Anser ordfører at ansatte og vikarer som utfører tjenestene har tilstrekkelig ressurser og kompetanse til å overholde sine lovpålagte plikter når det gjelder pasient- og brukersikkerhet?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**