Få Kamuran Kaplan hjem nå

I et åpent brev til justisminister Anders Anundsen ber Vesntres gruppeleder Per A. Thorbjørnsen om at Kamuran Kaplan nå må få komme hjem.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Kamuran Kaplan

Foto: TV2

Asyls flytning immigrasjon

Foto: © Braendan Yong | Dreamstime.com

Per A. Thorbjørnsen, sint, stavanger, rogaland, alvorlig

Foto: Jo Straube

Kamuran Kaplan (48) ble urettmessig utvist fra Norge i 2011. Det slår menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg (EDM) fast i en dom fra juli i år.

Det er den norske stat som er dømt og dommen er rettskraftig. Men ingenting skjer. Kaplan sitter fortsatt i utlendighet i den kurdiske delen av Tyrkia. Du som justisminister kan utgjøre forskjellen. Du kan få Kaplan hjem.

Det var et spesielt syn da nærmere 200 mennesker gikk i fakkeltog rundt Breivatnet i Stavanger 18. november. Foran i fakkeltoget gikk Kamuran Kaplans kone og tre barn. Det var solide appeller fra en rekke politiske partier. Alle understreket at myndighetene må innrømme nederlaget og få Kaplan hjem.

Advokat Kjell Brygfjeld sa det slik til Aftenbladet: «Hva gjør da våre arrogante myndigheter? Jo, de opphever utvisningsvedtaket og ber ham søke på nytt. Det er en helt meningsløs måte å gå fram på. Han skulle blitt tilbudt opphold i riket og hentes hjem som den første og mest fornuftige handling som kunne gjøres i den situasjonen som oppstår. Hva gjør vi som ikke tåler så vel den urett som ikke rammer oss selv? Jo, vi krever at norske myndigheter etterlever norsk lov, vi krever at norske myndigheter etterlever EMDs beslutning, og vi krever at Kaplan kommer hjem til sin lille datter Rojin.»

Dommen kan leses som en krenkelse av Kaplans rettigheter. Dommen sier klart at å splitte familien ikke er i tråd med menneskerettighetene. Kaplan har kone og tre barn i Stavanger. Han er fortsatt ikke kommet hjem. Krenkelsen av Kaplan fortsetter i regi av den norske stat.

Du som justisminister har så langt sagt at regjeringen ikke vil gripe inn i saken. Det er rimelig spesielt at du som justisminister har en så bakoverlent holdning. Du burde grepet inn da Norge tapte saken i Strasbourg og du ikke ønsket å bruke ankemuligheten. Når landet er dømt i menneskerettighetsdomstolen, er det på tide å vise menneskelige hensyn.

Vårt land er i fremste rekke i kritikken når andre land bryter menneskerettighetene. Utenriksministeren sa i Stortinget så seint som mars: «Men­neske­ret­tig­he­te­ne er under øken­de press i flere land. Ikke alene ved uhyr­li­ge over­grep over­for si­vil­be­folk­nin­gen i Syria og i andre kon­flik­ter, men også ved blant annet brudd på yt­rings­fri­he­ten, for­enings- og for­sam­lings­fri­he­ten og dis­kri­mi­ne­rings­for­bu­det mot re­li­giø­se og sek­su­el­le mi­no­ri­te­ter i flere land. Vi kan ikke ta men­neske­ret­tig­hets­ver­net for gitt. Der­for er det vik­tig i vår uten­riks­po­li­tikk å for­sva­re men­neske­ret­tig­he­te­ne.»

Men, justisminister, slik situasjonen framstår i øyeblikket kan det ikke leses på annen måte enn at den norske regjering ikke respekterer menneskerettighetsdomstolens avgjørelse. Det er totalt uakseptabelt.

Kaplan og hans familie har opplevd stor urett. Det er tid for å få Kaplan hjem, gi ham en erstatning og en klar beklagelse fra norske myndigheter. Kaplan må få komme hjem til familien og Stavanger før jul.

Jeg kan ikke skjønne annet, justisminister, enn at du har bare ett valg her: Du og regjeringen har tapt i Strasbourg. Ta konsekvensen. Det er ingen skam å snu. Du kan gi familien den eneste julegaven de ønsker: å få pappa og ektemann hjem. Du kan ikke mene at familien skal gå inn i sin fjerde jul uten ham.

Du har beklaget overfor Stortinget at du ikke ga politiet beskjed om at de skulle være tilbakeholdne med å sende ut lengeværende asylbarn. Det blir pinlig for deg hvis du må gå til Stortinget på nytt for å beklage at du ikke har fulgt opp et vedtak i menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Dette er svært alvorlig for deg, justisminister. Men du kan engasjere deg og du kan få Kamuran Kaplan hjem. Det er snart jul.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**