Haugesund – byen med rom for alle. Program 2015-2019

Programarbeidet i Haugesund Venstre er nå godt i gang. Mandag 8. desember vedtok programkomiteen følgende forslag til visjon for programmet til lokalvalget neste år.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Haugesund – byen med rom for alle.

Venstre er et sosialliberalt parti. Vi vil skape et samfunn der folk har frihet til å forme sitt eget liv samtidig som vi tar ansvar for hverandre, miljøet og fremtidige generasjoner.

Liberal politikk tar utgangspunkt i det enkelte mennesket. Det gode liv skapes av frie mennesker som tar egne valg og som får mulighet til å bruke sine evner til beste for seg og byen de bor i.

Liberal politikk er optimistisk. Et godt samfunn er bygd på kunnskap, en åpen og tolerant kultur, sosial trygghet og offensive, miljøvennlige løsninger.

Venstre vil:

At Haugesund skal være en miljøvennlig, moderne og bærekraftig by.

Gi alle like muligheter til å lykkes gjennom å satse på skole og barnehage, og legge til rette for kultur, idrett og næringsliv.

At Haugesund skal være en raus, varm, tolerant og åpen by med en liberal integreringspolitikk.

Visjon:

Venstre vil bidra til at Haugesund blir en liberal, urban og dermed fremtidsrettet by som står vel rustet til å møte morgendagens største utfordringer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**