Uttalelse: Full likestilling for transpersoner i Stavanger

Stavanger Venstre vil sørge for reell likestilling for transpersoner i Stavanger. Det vedtok årsmøtet 2014 like før helgen. Les hele uttalelsen i sin helhet her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Det finnes ca. 20 000 transpersoner i Norge, eller mennesker som i en eller annen grad føler og/eller uttrykker en annen kjønnsidentitet enn den de ble tildelt ved fødsel. Undersøkelser viser at denne gruppen opplever stigmatisering og har en meget høy risiko for psykiske belastninger. De har i liten grad mulighet for å leve ut identiteten sin i det offentlige, da dokumenter, toaletter, garderober og andre hverdagsmøter med systemet krever at de må velge blant to kategorier de selv føler de ikke passer inn i.

Stavanger Venstre mener at alle skal ha frihet til å delta i lokalsamfunnet, og at denne friheten skal legges til rette for, ikke begrenses. Minoriteter har en spesielt sterk rett til vern, og skal ha en stemme i saker som også gjelder deres fremtid. Likeverd er et liberalt prinsipp som fordrer at byen utvikles på en måte som ikke er diskriminerende.

Stavanger Venstre vil:
•Invitere LLH Rogaland, Skeiv ungdom og evt andre interesseorganisasjoner for minoriteter til dialog om hvordan vi kan bevare mangfold og styrke inkludering i byutviklingen
•Fronte universell utforming av fellesarealer og offentlige fasiliteter, også med tanke på kjønnsidentitet
•Se på muligheter for å utvide kjønnsbegrepet i kommunale dokumenter
•Forsøke å øke kompetansen på kjønnsidentitetstematikk i helsevesen, skoler og barnehager”

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**