Bedre vilkår for bildelingsordninger

Transportsektoren står for om lag 26 % av norske klimagassutslipp. Siden 1990 har Norges
totale klimagassutslipp økt med 5 %, mens utslippene fra transportsektoren har økt med 27
%. Nå foreslår Jon Gunnes å gi bildelingsordningene bedre vilkår.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Jon Gunnes

Foto: Cathrine Dillner Hagen

– For å nå målene i klimaforliket om å redusere Norges klimagassutslipp med 20 % innen 2020, og at all transportøkning i de store byområdene skal tas med sykkel, kollektivtrafikk og gange trengs flere nye virkemidler, sier Jon Gunnes.

Stortingets transport- og kommunikasjonskomité gikk i høst inn for at kommunene skal gis mulighet til å reservere parkeringsplasser til bildelingsordninger.

Bildelingsordninger er ordninger der flere personer, gjennom bilkollektiv eller avtaler med bedrifter, deler biler seg imellom. Bildelingsordninger er ett av flere virkemidler som reduserer miljøbelastningen, arealbruken og trengselen av biler i byene.

Transportøkonomisk institutt har beregnet at deltakere i bildelingsordninger bruker bilen om lag en tredjedel av det andre bruker bil i by, samtidig som de har muligheten til å bruke bil når de kan.

Gunnes spør i bystyret 11. desember om ordføreren vil ta initiativ til dette i Trondheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**