Liberalt blikk på budsjett og økonomiplanen

Advent er økonomitid i politikken. Heldigvis er man folkevalgt i en av Nord-Norges største kommuner med relativt store økonomiske rammer. 3,7 milliarder skal fordeles til skole, omsorg, velferd og forvaltning av fellesskapets ressurser.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


I denne perioden (2011-2015) er det Frp, Høyre, Venstre, Krf og SP som har utgjort budsjettflertallet i vår kommune. Tidlig innså disse partiene at utgiftene i vår kommune ikke var under kontroll og at de var større enn inntektene. Men utfordringene var nok større enn man hadde forestilt seg når man gikk til valg I en tid da alle variablene spiller på lag med kommunen og går i positiv favør; lav rente, økte overføringer fra staten, lav arbeidsledighet, større avkasting og aksjeutbytter, samt høyere skatteinngang enn budsjetter klarer ikke vår kommune å drifte i balanse. Bodø kommune har et forbruk som er større enn inntekten våre tilsier. Harde grep og kontroll var påkrevet. Et prosjekt ble oppstartet under betegnelsen «Framtiden våres». Med 100 millioner i reduserte utgifter skulle man oppnå balanse mellom inntektene og utgiftene. Ansvaret ble fordelt til sentraladministrasjonen med 20 millioner, oppvekst og kultur med 40 millioner og helse og sosial med 40 millioner. Gjennom harde prioriteringer, tøffe tak, omstilling, effektivisering, omorganisering og endringer har oppvekst og kultur, samt sentraladministrasjonen i løpet av 2013 og 2014 levert sin del av ansvaret. Dessverre har helse og omsorg ikke klart å vise samme evne til å synliggjøre innsparingspotensiale og nødvendig endringsevne. Vi står nå ovenfor noen valg.

skatt

a) fortsatt forventa at helse og omsorg er sitt ansvar for fellesskapets ressurser bevist og viser evne til kostnadsstyring, budsjettkontroll og sette tæring etter næring.
b) frita helse og omsorg for sitt kollektive ansvar og ta flere kutt innen oppvekst og kultur, samt sentraladministrasjonen.
c) øke rammene gjennom eiendomsskatt i noen år og ta kampen for økonomikontroll på et seinere tidspunkt.

Venstre er på ingen måte imot å benytte eiendomskatt til gode tiltak og nødvendige investeringer som kommer fellesskapet tilgode. Men vi er imot å benytte eiendomskatt til å drive brannslukking på en usunn økonomi som ikke er under kontroll. Venstre vil først ha kontroll, deretter kan vi øke inntektene. Vi ønsker ikke å øke inntektene før helse og omsorgssektoren kan vise samme kollektive ansvar og økonomistyring som resten av kommunen. Vi er på rett vei gjennom «framtiden våres» prosjektet, men det tar lengre tid enn man hadde forestilt seg. Det er synliggjort et potensiale på 67 millioner kroner i effektivisering og endringstiltak innen helse og omsorg – om vi klarer å gjennomføre halvparten av disse grepene er vi mål, og oppnår en mer sunn og bærekraftig økonomi som gjør oss skodd til å utvikle vår kommune og våre tjenestetilbud Venstre, og resten av budsjettflertallet mener at det mest økonomisk forsvarlig og det som vil holde seg over tid er at helse og omsorg får ett år til på seg til å få kontroll på økonomien. Vi vet dette er mulig. Potensialet er synliggjort – nå er det kun gjennomføringvilje det står på. Gjennom å benytte noe økning av eiendomskatten, avdragsutsettelse og siste rest av de sparemidler kommunen oppnår vi det nødvendige handlingsrommet til å få økonomikontroll i hele kommunen, der utgiftene er samsvar med inntektene innen alle sektorer. Når vi har oppnådd kostnadskontroll kan vi diskutere om vi skal fortsette å utvikle fellesskapets tjenestetilbud innenfor de rammer vi har, eller om vi skal øke rammene ytterligere. Venstre er som nevnt ikke imot eiendomsskatt – men vi er imot manglende økonomistyring og sløsing av fellesskapets ressurser.

Terje Cruickshank
gr.leder Bodø Venstre.

Bodø Venstre - økonomiplan 2015-2018

Bodø Venstre – økonomiplan 2015-2018

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**