Bevarende byutvikling

I år er det 175 år siden Sarpsborg fikk bystatus, men det er vanskelig å se, skriver Margrethe Motzfeldt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Det er mange ting Sarpsborg har å være stolte av ved byen vår, og bygningskulturen er én av dem. Nå som vi fyller 175 år, og samtidig står foran et tusenårsjubileum, må vi tegne sammenhengen mellom den historiske delen og det moderne Sarpsborg. Eksempelvis er Østre bydel kanskje den mest unike bydelen vi har. Riktignok i dårlig forfatning. Sarpsborg Venstre mener at det som er like viktig som å bli en moderne by, er å ta vare på den bygningshistorie vi har. At enkelte bygninger skal bevares er de færreste motstandere av. Uenigheten går snarere på hvor mye som skal vernes.

Byutviklingsdebatten går friskt i avisenes spalter for tiden, og det at vi har fått en debatt om vern av bygninger, og byutvikling generelt er positivt. Ulike meninger vil vi finne innenfor alle fagfelt, og størst grunn til bekymring er det den dagen vi ender opp med kun én mening om noe. Byutvikling engasjerer fordi det handler om bymiljøet vi bor og lever i, og det som settes mot hverandre er ofte vern kontra utvikling. Sarpsborg Venstre mener at vern ikke er en motsats til utvikling. Det er fullt mulig å se vern av bygninger og bygningsmiljøer hånd i hånd med utviklingen av en moderne by. Bevaringen av en bys egenart er av enorm betydning. Det gir gjenkjennelighet og særegenhet som i en moderne verden bare vil bli viktigere og viktigere å hegne om.

Venstre mener det er viktig å se helheten, på bygnings- eller kulturmiljøer. Kulturminneloven definerer kulturmiljøer som «områder hvor kulturminner inngår som en del av en større helhet eller sammenheng». Enkeltbygninger som i seg selv knapt er verneverdige, kan være med å utgjøre helt unike og høyst verneverdige miljøer. Men det kan være vanskeligere å se og definere slike miljøer, og det gjør også vernekampen vanskeligere. Det gjør behovet for kunnskap og oppmerksomhet om de bevaringsverdige bymiljøene våre enda viktigere.

Private eiere bærer den største byrden i vedlikeholdet av bygningsarven i Sarpsborg, og det er derfor viktig at politikere i Sarpsborg sender ut et signal om at det er ønskelig å ta vare på byens bygningsmessige arv. At byens politikere så åpenbart går imot Fylkeskonservatorens uttalelser, sender ikke ut dette signalet. Vi må vise at om at vi ikke bare bryr oss om hva vi ønsker å bli, men også hva vi en gang har vært.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**