Elvemetroen – klimavennlig transport på elva

Sarpsborg og Fredrikstad vokser. Byene vokser også alt mer sammen, og vi fremstår mer og mer som én region.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Et bedre og mer velfungerende kollektivtilbud er en forutsetning for en videre velfungerende vekst. Å satse på kollektivtransporten er derfor et arbeid som er viktig og som har fremtiden for seg.

Glomma, elva vår, har vært distriktets ærverdige ferdselsåre gjennom århundrer. Mennesker og varer har blitt, og blir fremdeles, fraktet opp og ned elva mellom de to byene våre. Men Glomma har også alle muligheter til atter å bli en sentral nerve i kollektivsystemet i Nedre Glomma-regionen. Tanken om en «elvemetro» er ikke ny, men bør for alvor løftes opp i lyset igjen, og sees i forbindelse med de to byene våre. En fremtidig fergeforbindelse må ta sikte på binde byene enda mer sammen.

En fergeforbindelse mellom Sarpsborg og Fredrikstad er ingen ny oppfinnelse. I flere tiår frem til andre verdenskrig var «Trippen», som fergene ble kalt, en av de viktigste forbindeleslinjene mellom byene våre. Dampbåtene forbandt de to industribyene og fabrikkene og de mange brukssamfunnene langs elvebredden, fra Sannesund til bryggene i Fredrikstad sentrum. Men tidene endret seg. Fokus flyttet seg bort fra elva. Det gjorde også boligbyggingen og transportårene. Alt mer ble det landbasert transport, ikke minst biler som kom til å dominere. Det har nå skapt vanskeligheter, for veiene og transportsystemet er ganske sprengt. Dessuten ser vi en tydelig dreining. Folk har begynt å vende blikket mot elva igjen. Flere boliger kommer her, og med et befolkningsgrunnlag som er mye større enn i 1940, må tiden virkelig være klar for å ta opp idéen med elvemetroen og føre den ut i livet.

Vi mener en satsning på fergedrift må være basert på moderne klimavennlig teknologi. Og den finnes. Ferger går allerede flere steder på elektrisk kraft, og biogass, som som det produseres i Fredrikstad, er høyst aktuelt. Her kan vi både trekke nytte av de moderne klimabedriftene vi har i regionen, og kanskje også gi muligheter, og ikke minst bygge på det innovative miljøene vi har, for flere å etablere seg.

Sammen med våre andre kollektivtilbud som biogassbussene, toget, og kanskje et fremtidig skinnebasert lokaltog, en «Glommabane», vil fergene føye seg inn i et moderne og rikt kollektivtilbud i en region i vekst. En omlegging av kollektivtilbudet, som ser de ulike tilbudene sammen, er en forutsetning for et godt tilbud. Det må vi få til, og det ønsker vi for regionen.

Foruten de åpenbare fordelene, både for reisende og transportsystemet, vil et kollektivtilbud med raske «miljøferger» i trafikk på Glomma være en attraksjon i seg selv. Hvilke andre byer kan skilte med slik en eksotisk metro? Dette må vi få til. Elva har alt i seg for å bli en av fremtidens transport- og ferdselsårer for Sarpsborg og Fredrikstad.

Margrethe Motzfeldt, Sarpsborg Venstre
Trond Svandal, Fredrikstad Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**