Hvem skal ta avgjørelsen om abort?

Regjeringen har sendt ut et forslag på høring som går ut på at leger skal kunne bestemme selv om de vil utføre eller henvise en kvinne til abort. Venstre nektet å signere forslaget da H, Frp og Krf forhandlet om en samarbeidsavtale på Stortinget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Alle mennesker har selvfølgelig en rett til å avstå fra handlinger som strider mot egen samvittighet. Det er derfor det allerede finnes hjemmel i abortloven slik at leger skal kunne si nei til å utføre abort. Saken for meg handler ikke som det å utføre den, men å henvise til den. Legens personlige overbevisning skal ikke, under noen omstendigheter, legge restriksjoner på hva slags informasjon man får om sin helsetilstand.

Å være lege i Norge er et privilegium, ikke en menneskerett. Å henvise til abort er bare en av de mange oppgavene som inngår i arbeidet, og man bør kunne forvente at den ansatte, som i alle andre yrker, utfører de arbeidsoppgavene som inngår i stillingsbeskrivelsen.
Det viktigste i denne saken er hensynet til pasienten. Det å være uønsket gravid, for så at fastlegen skal kunne nekte deg det man etter norsk lov har lovfestet rett til, er absurd!

Margrethe Motzfeldt
Sarpsborg Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**