Ja til både natur og klima

Sarpsborg Venstre mener at Sarpsborg kommune ikke skal tillate målemaster ved Danserfjella i Trøsken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Urørt natur er en ikke-fornybar ressurs, og for å bevare naturen og det biologiske mangfold, ser Sarpsborg Venstre hvorfor man ikke bør tillate målemastene i dette området.

Derimot vil Sarpsborg Venstre være en pådriver for at kommunen tilrettelegger for vindkraft langs allerede eksisterende infrastruktur som veier og jernbane, samt ved nærings- og industriområder.
Blant innvendingene mot vindkraft blir ofte argumentet om støy brakt på bane. Ved etablerte anlegg vil skilnaden mellom eksisterende støynivå, og det økte støynivået ved vindkraftanlegg bli minimal. Dersom man legger vindkraftanlegg i urørt natur, vil skilnaden bli markant.

Sarpsborg Venstre mener det er viktig å ta hensyn til både naturvern og klima. Vindkraftutbygging må ikke gå utover sårbare naturområder. Vi må sørge for å skape en helhetlig miljøpolitikk der både utbygging av fornybar energi og bevaring av natur er viktige bestanddeler.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**