Skulstad på topp, og Grande på bunn?

Venstre i Gamle Oslo har valgt Vålerengaboer Helene Zakariassen Skulstad som toppkandidat til bydelsutvalget. – Jeg vil prioritere barn og unge, spesielt de barne i bydelen som trenger ekstra støtte for å klare hverdagen, sier Skulstad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


I arbeidet med programmet har Venstre lagt inn flere tiltak mot barnefattigdom. – Vi foreslår å åpne et hus for barn i bydelen der alle bydelens tjenester for barn og barnefamilier finnes ett sted. I tillegg ønsker vi å styrke bydelens arbeid mot skolefrafall og jobbe for gratis aktivitetsskole for familier med lav inntekt.

Skulstad er 30 år gammel, har en sønn på 3 måneder og er opprinnelig fra Bergen. Hun var kandidat ved valget i 2011 og har siden da sittet i bydelsutvalgets komite for oppvekst, kultur og næring i Gamle Oslo og i driftsstyret på Tøyen skole.

Stortingsrepresentant og partileder Trine Skei Grande er innstilt på den ærerike sisteplassen på listen. Skei Grande bor i Gamlebyen.

Nummer to og tre på Venstres liste er Leif Roberg, som bor på Tøyen, og Tommy Hagen, som bor på Grønland.

– I arbeidet med programmet har vi hatt en bred prosess der alle medlemmer ble invitert til å komme med forslag. Også partilederen sendte inn forslag til programkomiteen.

– Vi starter ikke med blanke ark og like muligheter når vi kommer til verden og ingen velger sin barndom sier Trine Skei Grande. Hun er glad for at Venstre også i hennes egen bydel satser på barns oppvekstvilkår. Venstres stortingsgruppe leverte i oktober sine 75 forslag mot barnefattigdom.

– For å kunne gjøre noe med barnefattigdom trengs både nasjonale og byomfattende tiltak, i tillegg til det vi kan gripe fatt i i bydelen, sier Skulstad. – Da er det en viktig ressurs for oss å ha Trine Skei Grande på Stortinget og Espen Ophaug på Rådhuset å jobbe sammen med. Det gir oss helt andre muligheter til å få til ting og utgjøre en forskjell, sier Skulstad.

Gamle Oslo er i rask vekst, og mange barn og unge flytter til bydelen. Samtidig som det er mange ressurssterke familier i bydelen er det også en del barn som trenger ekstra oppfølging for å få de samme mulighetene til å fullføre skolegang.

– Dette er det viktigste vi kan gjøre for å sikre barna gode muligheter videre i livet, sier Skulstad.

ListeBUGOV2015

Foto: –

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**