Bystyremøtet 11. desember

I går ble det siste ordinære bystyremøtet før jul avholdt. Blant de sakene som skapte mest debatt var plasthallen på Leangen og Power House på Brattøra.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Jon Gunnes

Foto: Tove Eivindsen

Kvelden startet med revisjonens rapport om Leangen plasthall. Her har det meste som kan gå galt gått galt. I utgangspunktet ønsket Venstre å utsette behandlingen av rapporten til etter at kontrollkomiteen har avviklet en høring. Dette forslaget fikk kun støtte fra Høye. I sitt innlegg la Venstre vekt på at politikerne også må ta sin del av ansvaret for at byggingen av hallen gikk for fort. Jon Gunnes mente imidlertid at dette ikke fritok rådmannen for hovedansvaret. Bystyret ba i sitt vedtak om at det tas grep for å forhindre at noe lignende skjer igjen.

Stor debatt ble det også om Power House på Brattøra. Alle vare enige om at dette er et svært godt miljøprosjekt, og at bygget vil være et fantastisk tilskudd til byens teknologimiljø. Imidlertid blir bygget svært høyt, og Venstre gikk sammen med SV og KrF om et forslag om å redusere høyden noe. Dette forslaget fikk ikke flertall.

Den siste store saken under bystyremøtet var emisjonen i TrønderEnergi. Et enstemmig bystyre gikk inn for at selskapet får mulighet til å utrede en emisjon, men at eierkommunene må involveres bedre i prosessen. For Venstre er det viktig at kommunen er en profesjonell eier, og Jon Gunnes ga uttrykk for at bystyrets vedtak viser at Trondheim kommune evner å se både selskapets og kommunens beste.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**