Venstre og Østbyen

Det har i den siste uka vært litt debatt rundt Venstre og partiets standpunkt i ulike saker i Østbyen. Kommunalråd Jon Gunnes forklarer hva partiet har gjort og ikke gjort.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Jon Gunnes

Foto: Cathrine Dillner Hagen

– For det første har Venstre har aldri stemt for å avvikle kommunens engasjement på Svartlamoen, sier Gunnes. Venstre var pådrivere for å bevare boligene i området, og det er uaktuelt for oss legge ned boligstiftelsen.

– Venstre har heller ikke foreslått å legge ned UFFA. Vi har bedt om å få utredet en flytting. Det er begrunnet i at dette er en verdifull tomt, og at det er plass til UFFA på Buranhus. Det er imidlertid kun snakk om en utredning, og saken kommer tilbake til politiske behandling om et par måneder. I denne utredningen er det en forutsetning at UFFA får komme med sine ønsker. Gevinsten ved et eventuelt salg skal brukes på kultur i Østbyen, fastlår han.

– Til slutt vil jeg også slå fast at Venstre ikke er i mot at Innherredsveien blir en miljøgate. Vi har imidlertid sagt at vi først må avvente trafikktellingen. Innherredsveien er en av byens viktigste kollektivårer, og en løsning som innebærer vesentlig dårligere vilkår for bussene vil være dårlig miljøpolitikk. Dersom det viser seg at trafikken er blitt såpass mye lavere at en miljøgate kan gjennomføres vil det være naturlig for Venstre å gå inn for det, avslutter Jon Gunnes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**