En ny giv

Foto: Joke Verwaard

Tiden er moden for en ny politisk giv i Os

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Os vokser og utfordringene dette fører med seg krever nye idéer og fokus på viktige prioriteringer. Å sørge for at våre barn får mulighet til å gå på den aller beste skolen er noe av det viktigste Os kommune kan tilby de mange barnefamiliene i Os.

Tvs/Krf/V/Sp har gått sammen for å lage et felles budsjett for 2015 som innebærer et helt nødvendig løft for skolene i Os. Etter år med smalhans ønsker vi å gi et tydelig signal om viktigheten av læringssituasjonen til våre barn. Det gjør vi blant annet med en markant styrkning av PPT tjenesten og kapasiteten på tilpasset opplæring. Derigjennom tilfører vi nye og viktige resurser i skolehverdagen slik at de mange dyktige lærerne vi har i Os blir i bedre stand til å gi elevene den aller beste undervisningen.

Ved å gi de aller yngste osingene et bedre skoletilbud, investerer vi i fremtiden. En krone innvestert i 1. klasse er kanskje hundre kroner eller mer spart i 10’ende klasse. På toppen av de 5 millionene vi styrker skolen med, vil vi bevilge 1,4 millioner til kursing av lærerne i tråd med målene i Prosjekt betre læringsresultat.

Tvs/Krf/V/Sp legger frem et budsjett med hjertet på rett sted. Dette er en satsing på den aller viktigste ressursen i Os – menneskene. Vi vil også ta imot de 20 flyktningene myndighetene har bedt oss om å ta hånd om. Vi bør også være så rause at vi bør kunne ta i mot 4 enslige mindreårige flyktinger i 2015.

Det skal også investeres i nye kommunale prosjekter, men den viktigste investeringen gjør vi i forhold til våre barn gjennom å legge til rette for best mulige vilkår for oppvekst og utdannelse.

Veksten i Os krever kyndige politiske grep. Tvs/Krf/V/Sp vil at veksten skal være grønn og foreslår en offensiv el-bilsatsning samt en arealpolitikk som tar bedre vare på de gode grønne lommene som gjør kommunen så attraktiv.

Tvs/Krf/V/Sp sitt budsjett for 2015 er en helt nødvendig satsing på utdanning i Os. Et kraftfullt signal om hvordan vi vil forandre Os til det bedre. En ny giv!

Tverrpolitisk samlingsliste Os
Kristelig Folkeparti
Venstre
Senterpartiet

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**