Uttalelse fra Sagene Venstre: En livssynsnøytral skole

Sagene Venstre vedtok på sitt årsmøte denne uttalelsen:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**


En livssynsnøytral skole

Norge er et land der verdier som mangfold, respekt og frihet er grunnleggende, og det er viktig at den offentlige skolen reflekterer disse verdiene. Sagene Venstre ønsker et klart skille mellom kirke og stat, og vil derfor avvikle bruken av skolegudstjenester som en del av den offentlige skolen.

Norge har tidligere blitt dømt av den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Haag for å gjennomføre «aktiviteter som er egnet til å påvirke til annen tro». Menneskerettsdomstolen konkluderer med at obligatorisk undervisning av religion skal være «kritisk, objektiv og pluralistisk». Til tross for dette bruker mange offentlige skoler skolegudstjenester som en del av juleavslutningen. Barneombudet, Elevorganisasjonen og Utdanningsforbundet har lenge kritisert ordningen, og peker på at den er stigmatiserende og kan motvirke prinsippet om en inkluderende skole. Sagene Venstre stiller seg bak denne kritikken.

Tilhengere av skolegudstjenester bruker kulturarv som sitt hovedargument. Sagene Venstre er positive til at elevene får oppleve religion i praksis, men det er viktig å skille på forkynnelse og undervisning. Forkynnelse er i strid med opplæringsloven, og Sagene Venstre mener at ressursene som brukes på gjennomføring av skolegudstjenester skal brukes annerledes.

Sagene Venstre vil likestille Den norske kirke med andre religionssamfunn, også når det kommer til praktisering av religiøse seremonier i skoletiden. Et bedre alternativ vil være å gjennomføre nøytrale og inkluderende avslutninger hvor alle elever føler seg komfortabel med å delta. Slik skaper vi en mer åpen, mangfoldig og inkluderende skole.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**