Uttalelse fra Sagene Venstre: En ny sjanse

Sagene Venstre vedtok på sitt årsmøte denne uttalelsen:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**


En ny sjanse

Kampen mot frafall i den videregående opplæringen er en av de viktigste vi står overfor i tiden fremover. Store deler av frafallet er basert på manglende motivasjon, noe som lett oppstår om man ikke går ut med nok kompetanse fra ungdomsskolen. Sagene Venstre ønsker at det skal være mulig å ta opp fag fra ungdomsskolen som privatist.

Flere elever går i dag ut fra ungdomsskolen med manglende kompetanse i ett eller flere fag. Dette kan føre til at elevene ikke kommer inn på ønsket linje på videregående og ikke får utdannet seg innenfor ønsket fagretning, og/eller at det blir for krevende å følge fag i den videregående skolen. Det er vanskelig å gjennomføre fag på et høyere nivå om man ikke kan det grunnleggende, og det er lite motiverende å utdanne seg innenfor en fagretning man ikke ønsker å arbeide med.

Det viktigste arbeidet vi kan gjøre, er å jobbe for at elevene går ut av ungdomsskolen med god kompetanse og får mulighet til å skape det livet de selv ønsker. Det er allikevel viktig at de som har falt utenfor får mulighet til å hente seg inn. Elevene er svært unge når de går ut av ungdomsskolen, og det er uheldig at resten av livet deres i verste fall skal være basert på resultater fra 10. klasse.

Sagene Venstre mener derfor at man bør ha mulighet til å ta opp fag fra ungdomsskolen og med det øke fagkunnskapen og forbedre karakterer, dersom en ikke kommer inn på ønsket retning ved første forsøk eller har nok kompetanse til å følge fag i den videregående skolen.

Sagene Venstre vil:

•Gjøre det mulig for elever å ta opp fag fra ungdomsskolen som privatist
•Gi alle som ønsker det, rett til ett ekstra år på ungdomsskolen
•Innføre en ordning med sommerskole i all fylkeskommuner

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**