Venstre ville skjerme kultur og barnehager fra kutt – ble ikke hørt

Når det skulle stemmes over formannskapets budsjettforslag var det lagt inn kutt på viktige kultur-tjenester som SFO, kulturskole og bibliotek. Leder i Hole Venstre og kommunestyrerepresentant Torbjørn Røberg mente etter å ha studert KOSTRA-tallene, at det heller burde kuttes 2.2 millioner i tjenester og institusjoner der Hole kommune bruker over gjennomsnittet, i stedet for å ramme viktige kulturtjenester som allerede ligger under snittet. Han ble desverre ikke hørt på dette.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

 Venstre ville skjerme kultur og barnehagetjenestene i Hole

Venstre ville skjerme kultur og barnehagetjenestene i Hole
Foto: Knut Andreas Ramsrud

Les mer om saken på Ringerikes Blad sine sider her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**