Årsmøte og nominasjons- og programmøte i Ullern Venstre 19. januar

Først blir det årsmøte med aktuell politisk debatt, årmelding og styrevalg. Etterpå blir det nominasjons- og prorgrammøte, der vi setter opp liste til valget på bydelsutvalg i høst, og vedtar valgprogram for BU-valget.


Innkalling til møtene ble sendt ut i posten 19. desember.
Tid: Mandag 19. januar 2015, 19-21
Sted: Ullern Frivilligsentral, Hoffsveien 25.

Meld gjerne fra om du kommer til [email protected] eller 908 38 177.

Ullern frivilligsentral, Hoffsvn. 25

Ullern frivilligsentral, Hoffsvn. 25

Dagsorden til årsmøtet:

ÅM 01/15 KONSTITUERING
01.01 Registrering av fremmøtte
01.02 Godkjenning av innkalling og dagsorden
01.03 Valg av møteleder, referent, protokollunderskrivere og tellekorps

ÅM 02/15 AKTUELLE POLITISKE SAKER
02.01 Almen debatt og behandling av eventuelle forslag til uttalelser
02.02 Politiske markeringssaker i bydelen
02.03 Saker til Oslo Venstre (styret, bystyregruppen, hovedstyret, årsmøtet)

ÅM 03/15 ÅRSMELDING
Behandling av styrets årsmelding for 2014

ÅM 04/15 INNKOMNE FORSLAG
Forslag fra medlemmene må være styret ihende senest 14. januar.
Følgende har sendt inn forslag innen fristen: Odd Einar Dørum, Per Bugge Asperheim, Andreas Fadum Haugstad.

ÅM 05/15 VALG
05.01 Bydelslagsleder
05.02 Organisatorisk nestleder og politisk nestleder
05.03 4 styremedlemmer og 3 varamedlemmer
05.04 10 utsendinger til Oslo Venstres årsmøte 7.-8. februar 2015
Valgkomiteens innstilling foreligger.

ÅM 06/15 AVSLUTNING

Dagorden til nominasjons- og programmøtet:

MM 01/15 KONSTITUERING
01.01 Registrering av fremmøtte
01.02 Godkjenning av innkalling og dagsorden
01.03 Valg av møteleder, referent, protokollunderskrivere og tellekorps

MM 02/15 PROGRAM TIL BYDELSUTVALGSVALGET
Styrets forslag foreligger.

MM 03/15 NOMINASJON TIL BYDELSUTVALG
Nominasjonskomiteens innstilling foreligger.

MM 04/15 AVSLUTNING

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**