Felles årsmøte for ventrelaga i Hallingdal sundag 11.januar 2015

Innkalling til felles årsmøte for Hemsedal, Flå, Hol, Ål og Gol Venstre
Stad: Hemsedal – Fausko
Dato: sundag 11. januar 2015 kl. 17.00

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Medlemmene er innkalla til lokallagsårsmøtet. Sympatisørar er også velkomne

Årsmøte i lokallaga kl. 17.00 — 18.00
Fellesmøte kl. 18.00 valkamp — politiske saker regionalt — organisasjonsbygging regionalt. Innleiing v/Per Martin Berg, Regionsekretær Buskerud, Telemark og Vestfold Venstre. Anders Wengen, 1. kandidat tilfylkestinget møter også.

Felles middag ca kl. 19.30
NB! Alle er hjartleg velkommen — meld frå til Hallvor : mob.91673900, eller Gunhild: mob 97181627 — eller på e-post om du blir med innan 7.01.15 pga servering.
Frå Gol: Felleskøyring frå kommunehuset kl. 16.15

ÅRSMØTE – GOL VENSTRE
Fausko, Hemsedal
Sundag 11.01.15 kl. 17.00
Saksliste
1. Opning og konstituering
2. Godkjenning av innkalling og saksliste
3. Godkjenningav dagsorden
4. Årsmelding
5. Reknskap
6. Kontingent
7. Budsjett
8. Val
Styret og varamedlemmer
Utsendingar årsmøtet Buskerud venstre
Revisor
Valnemnd
9. Politiske uttaler
10. Møteplan for 2015
Fellesmøte frå kl 18.00
VEL MØTT!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**