Årsmøte 2015

Årsmøtet holdes hos lokallagsleder 18. januar
kl. 18.oo
Vanlige årsmøtesaker og regnskap.Etter årsmøtesaker drøfting av valgprogram.
Velkommen. Styret

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Årsmøtet holdes hos lokallagsleder 18. januae kl. 18.00
Vanlige arsmøtesaker og regnskap- Etter årsmøtesaker drøfting av valgprogram.
Velkommewn. Styret

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**