Gjennomslag for Venstre i budsjett 2015

Foto: Phil Roeder

Søndre Land Venstre fremmet forslag om økt satsing på kommunalområdet Oppvekst i rådmannens budsjettforslag for 2015. -Det vil fortsatt være utfordringer i driften for både skole og barnehage, uttaler Hans I. Gamst(V).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Det har vært vanskelig å få gjennomslag for noen av de politiske prioriteringene i budsjettarbeidet for 2015. Alle politiske prioriteringer ble strøket ilag med flere av administrasjoens egene forslag. Det ble dessuten nødvending med et forholdsmessig kutt innen alle kommunalområdene for å komme i mål med saldering av budsjettet.

barnehagebarn

Foto: www.rodekors.no

Venstre fikk alikevel, med støtte fra bla. Felleslista, gjennomslag for å styrke kommunalområdet for Oppvekst med 1 million. -Det er viktig å begrense kuttene i driften av skole og barnehage. Vi ønsker at det blir satset på tidlig innsats i småskolen og fortsatt drift av grendebarnehagene, sier gruppeleder i Venstre, Hans I. Gamst.

Huken naturbarnehage

Foto: Sandal

Søndre Land Venstre er uenig med rådmannens forslag til saldering av budsjettet for Oppvekst. Rådmannen foreslår å saldere budsjett for Oppvekst gjennom å forskuttere nedlegging av grendebarnehager.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**