Innkalling til års- og nominasjonsmøte i Holmestrand Venstre

Det innkalles til års- og nominasjonsmøte i Holmestrand Venstre tirsdag 27. januar kl 18:30 på Holmestrand rådhus.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Årsmøtet skal bl.a.:
velge et lokallagsstyre med minst tre medlemmer:
– Lokallagsleder
– Én eller to nestledere
– Minst 1 eller to styremedlemmer
– Inntil 5 varamedlemmer

-Velge to delegater til fylkesårsmøtet på Scandic Park Hotel, Sandefjord 27. og 28. februar.

-Andre arbeidsoppgaver.
-Behandle styrets årsmelding og årsregnskap. Årsmeldingen og årsregnskapet følger
kalenderåret.

-Fastsette lokallagets sats for medlemskontingent for det etterfølgende kalenderår.

Etter årsmøtet avholdes nominasjon til liste for kommunestyrevalget i Holmestrand september 2015.

Regionsekretær Per Martin Berg (Sande) vil ha en presentasjon knyttet til tips om det å bygge og utvikle lokallag i Venstre.

Holmestrand Venstre byr på pizza og mineralvann.

Håper du kan finne tid i kalenderen til årsmøtet og nominasjonsmøtet.
Velkommen!

På vegne av styret i Holmestrand Venstre
Thove Bringaker
leder Holmestrand Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**