Ta grønne valg

Fylkesleder Kjartan Lunde, vil gjøre det enklere å ta grønne valg i fylket.
Fylkesleder Kjartan Alexander Lunde vil gjøre det enklere å ta grønne valg i Rogaland.

Andelen rogalendinger som reiser kollektivt har sunket siden 1998, og bilkøene føles uendelige enkelte steder. Trafikkinfarktet kan løses ved å gjøre grønne valg mer attraktive.

Rogaland Venstre vil:

  • senke prisen på ungdomskortet til 300 kroner og øke aldersgrensen til 25 år
  • bygge dobbeltspor til Egersund og gjenåpne Ålgårdbanen
  • doble sykkelandelen i fylket innen 2019
  • ha et krafttak for kollektivtransporten på Haugalandet
  • vurdere ulike banealternativer på Nord-Jæren

 

Vi trenger et grønt krafttak i fylket. Det skjer ikke uten et sterkt Venstre.

Kjartan Alexander Lunde, leder i Rogaland Venstre

Hvert 10. minutt utryddes en art og polene krymper i rekordfart. Klimaendringene krever umiddelbar handling for å sikre klodens fremtid og bevare artmangfoldet vårt. Vi vil:

  • redusere klimautslippene i fylket med 1/3 innen 2020
  • verne om urørt natur
  • slå ring om truede arter i fylket
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**