Skap verdier

Gruppeleder på fylkestinget, Svein Abrahamsen, fylkesordførerkandidat Anja Endresen og fylkesleder Kjartan Lunde fremfor gründerhuset "Mess&Order" i Stavanger.
Fylkestingsrepresentant, Svein Abrahamsen, toppkandidat Anja Endresen og fylkesleder Kjartan Alexander Lunde fremfor gründerhuset “Mess&Order” i Stavanger.

Prisfallet i oljeindustrien understreker viktigheten av en umiddelbar satsing på fornybar energi.

Arbeidsledigheten i fylket øker, og det trengs nye arbeidsplasser for en ny tid.

Rogaland Venstre vil:

  • jobbe for at Enova og et FME(Forskningssenter for miljøvennlig energi) etablerer seg i fylket
  • bidra til at forskningsmiljøene i Rogaland blir verdensledende innen CO2-nøytral teknologi
  • arbeide for at Jær-regionen blir ledende på biogass i Norge

I Venstre ønsker vi at det skal være like naturlig å starte opp sin egen bedrift som å bli arbeidstaker.

Kjartan Alexander Lunde, leder i Rogaland Venstre

Norge ligger i bakleksa på nyskaping og innovasjon internasjonalt. Mange er veldig gode, men det er for vanskelig og tungvint å være gründer. Vi vil satse på verdiskaping.

Rogaland Venstre vil:

  • iverksette 40 konkrete tiltak for nye bedrifter
  • redusere skjemaveldet og gi gründere og nye bedrifter enklere tilgang på risikovillig kapital
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**