Års- og nominasjonsmøte

26. januar kl. 18:00, på Bakeribygget, Moholmen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Saksliste for nominasjonsmøtet:

1) Godkjenning av innkalling
2) Konstituering — Valg av møteleder og referent
3) Framlegg av nominasjonskomiteens forslag
4) Godkjenning av deltakere i nominasjonsmøtet og stemmerett
5) Nominasjon Venstres liste ved kommunevalget i Rana
6) Fullmakt til listas tillitsvalgte, styret i Rana Venstre

Saksliste for årsmøtet:

1. Godkjenning av innkalling
2. Konstituering — Valg av møteleder og referent
3. Årsmelding 2013
4. Regnskap 2013
5. Budsjett 2014
6. Valg av styre
7. Valg av utsendinger til årsmøte i Nordland Venstre 14.-15.2
8. Politiske saker og uttalelser

Medlemmer og andre interesserte er velkomne.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**