Referat styre- og gruppemøte Frogner Venstre 2.2.15

Mange gode diskusjoner både i forhold til årsøtet og arbeidet i BU:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Referat delegatmøte, styre-og gruppemøte 2.2.15:
Det er noen hovedsaker som er flott å fronte på årsmøtet:
•sykkel
l•uftforurensning
•sykehjem
•kollektivtrafikk
Vi møtes rett før og har felles lunch på Pascal.

Tilstede:
Haakon, Andreas, Bård, Einar, Tore, Daniel, Ann-Lise, Marit.

Generell politisk debatt:
Vi fordeler oppgaver mellom oss ang. å trekke de nye delegatene med. Alle får oppgaver med å mobilisere de ferske delegatene.
Vi skal fronte oss på bl.a.aluftforurensning,

De er kommet inn forslag til følgende politiske uttalelser på årsmøtet:
Grønn by, verdiskapning –
Luftforurensning –
Sikre Manglerudtunnellen som miljøprosjekt –
Vern Ekebergsletta –
Styrk skolehelsetjenesten –
Ny integreringspolitikk –
Nei til utenlandske fengsler –
Ja til nytt Oslosykehus –
Enkelt å leve bilfritt i Oslo –

Eventuelt fremme forslag om trikk og Tinkern.

BU-saker:
Skal det jobbes videre med å la Frogner være en foregangsbydel hva gjelder øremerkede parkeringsplasser til bildelingsordninger?
Utslaget har vært utsatt tidligere – bør sjekke opp om det er mulig å få støtte for dette i BU nå.
Vi kan sende en pressemelding om at vi vil kjempe for dette i BU; går BU imot – kan vi lage ny pressemelding.
Våre representanter forbereder nytt forslat.
Ingen spesielle saker fra BU som refereres til. Det ventes en rapport fra internrevisjonen ang. ernæring til eldre i bydelen. Kritisk rapport. Kommer også til bystyret. Jobber opp saken – få HUSK til å ta tak i slike saker.
På MIBU i morgen er det tre saker: skal orientere om innføring av beboerparkering. Også andre saker. Høyre og Venstre står sammen om å etterlyse dette hos BYM når de kommer til MIBU i morgen.
De enkelte sakene vil ikke bli presentert på noen annen måte enn i form av en kort stikkordsliste dagen før styre- og gruppemøtet.

Gruppemøte 2.2.15:
Ingen referat fra gruppemøtet.

Valgkampen:
Det skal være valgkampstafett – Frogner Venstre kan prøve å få medieoppslag på sakene våre den uka.
Til 16.2.15 skal vår lokale valgprogramm foreligge.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**