Venstreskolen trinn 2 i mars 2015

Venstreskolen trinn 2 arrangeres på Preikestolen fjellstue, fredag 6. mars til lørdag 7. mars. Fristen for påmelding er 15. februar 2015.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

LPN, Stavanger, Rogaland, skolering

Foto: Venstre
Preikestolen fjellstue

Foto: Visit Norway

Venstreskolen trinn 2 er et kurs for medlemmer som har hatt trinn 1 og gir deg en dypere innføring i Venstres politikk, organisasjon, historie og ideologi samt praktisk politisk arbeid.

Arrangementet start kl. 17:30 fredag 6. mars, og er ferdig kl. 16:30 lørdag 7. mars.

Dette kurset gir deg en mer inngående kjennskap til Venstres politikk, organisasjon, historie og ideologi samt praktisk politisk arbeid som styremedlem eller lokalt folkevalgt. Kurset tar også for seg tale- og debattrening, leserbrevskriving, møteledelse og hvordan man får gjennomslag for politikk både internt i partiet og eksternt.

Melde deg på

Påmeldingsfristen er 15. februar 2015.

Vi har med oss dyktige innledere, deriblant stortingsrepresentantene Iselin Nybø og Ola Elvestuen. Endelig program for dagene vil bli ettersendt i midten av februar.

Alle lokallag i Rogaland har anledning til å sende deltakere på skoleringsopplegget, men det tas forbehold om et maksimalt antall deltakere fra hvert lag. Arrangementet er gratis for alle betalende medlemmer i Rogaland Venstre.

Overnatting dekkes for alle deltakerne som ønsker det. Påmelding er bindende og påmeldte som ikke møter opp vil bli fakturert hele kostnaden for overnatting som ikke brukes.

Venstreskolen trinn 1 blir arrangert på Sandetun i Solakrossen onsdag 25. februar, kl. 18-21. Vi anbefaler deltakelse på Venstreskolen trinn 1 før deltakelse på trinn 2.
Hvis du bor langt vekke fra Sola, i f.ek. på Haugalandet eller i indre Ryfylke og vil delta på Venstreskolen trinn 1 så må du sende en e-post til [email protected] så skal vi få ordnet slik at kurset blir arrangert i ditt nærområde.

Melde deg på

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**