Oppdrett og miljø — En balansegang

uttalelse fra årsmøtet i Bodø Venstre. Grønn oppdrett i Skjerstadfjorden!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


I Nordland så er fiske og oppdrettsnæringa store og viktige industrier, både historisk, i dag og i tiden fremover. Vi bor på en klode hvor det blir stadig flere innbyggere og dermed ett stadig større press på ressurser for å sette mat på bordet til alle. I denne sammenheng så er havet viktig, meget viktig.

Samtidig må man og være var på at med en økning i næringene så oppstår det problemstillinger som man må ta hensyn til, ofte da av miljømessige grunner.

Mens oppdrettsnæringa er meget viktig både som en økonomisk drivkraft og en måte å sette mat på bordet så er den ikke uten problemer. Sammen med store oppdrettsanlegg følger det og betydelige mengder forurensning og betydelig påvirkning av den lokale økologien. Dette krever en vilje til å se på nye løsninger.

Det er og slik at havet tar liten hensyn til de delelinjer som mennesker setter på ett kart når det gjelder strømmer og utbredelse. Vi må derfor være klar over at de vedtak som tas ett sted har effekter utenom det området som man administrerer på kartet. Her i Bodø har vi spesielt ett sted hvor dette er åpenbart: Skjerstadfjorden. Fjorden er planmessig delt opp mellom Bodø, Fauske, og Saltdal. Mens de tre kommunen selv bestemmer over planene for sitt område så er det naturlig at hva som gjøres i ett område påvirker hele fjorden uavhengig av kommunegrenser.

Bodø Venstre mener at man må balansere behovene man har for miljø, næring og ressurstilgang og vil derfor:
At Bodø kommune tar initiativ til å opprette ett samarbeid med Fauske og Saltdal om helhetlig planlegging og bruk av Skjerstadfjorden.
At man fremover er meget forsiktige med å tillate nye oppdrettsanlegg innaskjærs, og ikke tillater oppdrettsanlegg i terskelfjorder.
At man ser på mulighetene for at fremtidige oppdrettsanlegg på sikt kan legges på land.

Årsmøtet i Bodø Venstre, 20.januar 2015.

Årsmøte Bodø Venstre

Årsmøte Bodø Venstre
Foto: Linn Skoglund Jensen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**