Programarbeid godt igang

Programarbeid. Kristiansund Venstre, (Foto:Kristiansund Venstre)

Det var godt oppmøte da lokallagsstyret var samlet torsdag kveld for gjennomgang av 2.utkast til kommunevalgprogram for 2015-2019. Venstre ser mulighetene for Kristiansund og Nordmøre de nærmeste årene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Flere av de som var tilstede hadde deltatt på Nordmørskonferansen 2015 samme dag, og var inspirert av saker som der ble tatt opp. I tillegg er kommune- og regionreformen et viktig område.

En arbeidsgruppe med Asgeir, Odd og Ragnhild fikk i oppdrag å redigere programmet etter forslagene som kom fram i møtet.

Møtet behandlet ogå utkastet til fylkestingsprogram, og vedtok endringsforslag som sendes programnemnda i Møre og Romsdal Venstre.

 Fra kveldens programmøte

Fra kveldens programmøte
Foto: Ragnhild Helseth

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**