Tragisk at Egils Vei igjen er åpen for trafikk

Venstre synes det var uforsvarlig av flertallet i plan- og miljøutvalget å åpne Egils veg for gjennomkjøring. Det er synd at fremkommelighet for bilene er viktigere enn trafikksikkerheten for barna.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Dette er tragisk. Jeg har sendt spørsmål til Rådmannnen for å få vite hvilke trafikksikkerhetstiltak som er iverksatt før en åpnet for gjennomkjøringstrafikk. Dette sier Venstres ordførerkandidat May Britt Vihovde.

Da bystyret behandlet reguleringsplan for gatene i 2013, ble det problematisert at en burde sette i verk trafikksikkerhetstiltak på grunn av stor gjennomkjøringstrafikk. Og at en burde stenge vegen for gjennomkjøring inntil disse var på plass. Nå er det fritt fram, men er tiltakene iverksatt? Ikke kan jeg se at politikerne i Plan og miljøutvalget (alle parti unntatt Arbeiderpartiet og Venstre) som gikk inn for å åpne vegen for gjennomkjøring, har krevd trafikksikkerhetstiltak på plass først sier Vihovde.

Egils veg er en mye brukt trasse for barn og unge som sykler eller går til skolen. Dette er noe Venstre ønsker å legge til rette for. Det er forståelig at noen elever må bli kjørt til skolen, men det er ønskelig at flest mulig barn kan ha en trygg skolevei hvor de kan lære seg gode vaner til å gå eller sykle. Da må vi imidlertid prioritere trygge skoleveier fremfor fremkommelighet for bil, noe som alle unntatt Venstre og etterhvert SV dessverre ikke ønsket å gjøre i saken om Egils veg.

Les om saken i Haugesunds Avis:

http://www.h-avis.no/N__er_Egils_veg__pen_igjen-5-62-6428.html?ns_campaign=article&ns_mchannel=recommend_button&ns_source=facebook&ns_linkname=facebook&ns_fee=0

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**