Nominasjons- og programmøte

Bodø Venstre inviterer møte mandag 16.februar kl 18-21, sted Mediegården, Storgata 13/15, 1.etsj

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Nominasjonsmøte skal vedta kandidater til Bodø Venstres valgliste for perioden 2015-2019.

Innkalling: Nominasjonsmøte Bodø Venstre, mandag 16.februar 2015 kl 18-19.
Saksliste:
Sak 1 – konstituering, valg av møteleder, tellekorps og referent.
Sak 2 – godkjenning av innkalling og saksliste.
Sak 2 – valg av antall kumulerte plasser.
Sak 3 – valg av kandidater til Bodø Venstres valgliste 2015-2019, herunder presentasjon av nominasjonskomiteens innstilling og kandidater.

Nominasjonsnemndas innstilling til valgliste 2015-2019:
Nominasjonnsnemnda har bestått av:
Åshild Opøyen, Børge A. Einvik, Eli Skintveit, Terje Cruickshank (leder fra juli 2014)

Liste

1. Ida Gudding Johnsen*, 1977
2. Terje Cruickshank, 1973
3. Andreas Thommesen, 1990
4. Malik Iramghan, 1980
5. Børge Einvik, 1974
6. Eli Skintveit, 1944
7. Tommy Bjørnødegård, 1976
8. Bjørg Helene Jensen, 1963
9. Per Oluf Dalhaug, 1945
10. Majken Paulsen, 1978
11. Geir Tømmerberg, 1959
12. Ingrid Bay-Larsen, 1973
13. Lars Petter Rekkedal, 1981
14. Vibeke Linn Engmo, 1973
15. Arne Ludvig Faaren, 1966
16. Monica Akseth Eggesvik, 1971
17. Geir Allan Martinussen, 1974
18. Stian Molvik, 1968
19. Benedicte Andreassen, 1987
20. Tor Tryggestad, 1938
21. Håvard Olafsen, 1987
22. Hanne Kristin Breivik, 1980
23. Trond Wiggo Anderssen, 1968
24. Trond Danielsen, 1979
25. Åshild Opøyen, 1962
26. Geir Alvin Jensen, 1969
27. Ernst Frantzen, 1974
28. Natallia B Hanssen, 1979
29. Bjørn Håvard Stamnes, 1953
30. Konrad Grongstad, 1953
31. Kirsten Limstrand, 1946
32. Ellen Kjellmo, 1931
33. Turid Høyersten Holm, 1932
* kumulert

Kort om topp fem kandidatene:
Ida Johnsen er i dag første vara til bystyret, og tilnærmet fast møtende i Levekårskomiteen. Hun er konstituert leder av Bodø Venstre og sitter i styret i Nordland Venstre for Venstre kvinnelaget. Hun leder programarbeidet i Bodø Venstre. Hun er selvstendig næringsdrivende.
Terje Cruickshank er Bodø Venstres faste representant i bystyret på andre periode. Sitter i formannskapet og deltar i posisjonssamarbeidet i Bodø kommune. Dette er andre bystyreperioden for Terje. Han er valgkampkoordinator for Nordland Venstre. Terje er økonom.
Andreas Thommesen er UV´s kandidat, ung og fremadstormende engasjert sosialliberaler.
Malik Iramghan er førstegenerasjon nordmann med kulturelle røtter til Pakistan. Engasjert i ungdomspolitikk. Jobber innen IT-næringen.
Børge Einvik sitter i styret i Bodø Venstre, har vært aktiv de siste årene og deltatt på Venstreskolering og Venstres kommunalkonferanse. Generelt politisk interessert, med særlig fokus på gründer politikk. Han er selvstendig næringsdrivende.

Innkalling: Programmøte for Bodø Venstre, mandag 16.februar 2015 kl 19-21.
Saksliste:
Sak 1 – konstituering, valg av møteleder og referent.
Sak 2 – Bodø Venstres program 2015-2019

I tillegg til nominasjonsmøte skal Bodø Venstre vedta et valgprogram for 2015-2019. Første utkastet er klart og eventuelle forslag til endringer sendes leder av programkomiteen Ida Johnsen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**