Reelt innsyn i folkevalgte organer — En demokratisk nødvendighet

For Venstre er det ett grunnleggende prinsipp at den politiske makten i vårt demokrati skal komme nedenfra. At selv om makten er forankret i de folkevalgte organ og demokratiske institusjoner så skal den komme fra folket og være representativ for folkets vilje.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Interpellasjon som fremmes i februarmøtet i Bodø Bystyre.

Åpenhet rundt de politiske beslutninger og politiske prosesser er derfor helt avgjørende for ett velfungerende demokrati hvor folkets vilje etterfølges av de folkevalgte i de forskjellige organer som er ansvarlige for beslutningene som påvirker samfunnet vårt.

Dette behovet for åpenhet er forankret i kommunelovens §31 som sier at enhver har rett til å overvære møtene i folkevalgte organer.

Dessverre så er det i virkeligheten slik at man må skille mellom å formelt ha retten og å faktisk ha retten. En rett man ikke har mulighet til å benytte seg av kan man ikke si at reelt eksisterer.

Slik det er i dag så er størsteparten av innbyggerne uten egentlige muligheter til å kunne overvære de møter som skjer i de folkevalgte organene. Være dette på grunn av jobb, skole eller andre tilstander som f.eks. helse, som ikke gjør en i stand til å møte opp for å benytte seg av retten til innsyn i de politiske prosesser og avgjørelser. Vi kan derfor si at mens kommunenes innbyggere formelt har innsynsrett så har store deler av innbyggerne ikke en reell innsynsrett.

Bodø Venstre ser på det faktum at store deler av innbyggerne ikke reelt har denne retten som ett demokratisk problem. For at demokratiet skal fungere så må folk kunne gjøre informerte valg om sine folkevalgte og må derfor ha en reell sjanse for innsyn i de organer hvor saker debatteres og bestemmes.

I dag foreligger en slik reell åpenhet bare rundt bystyret sine møter da disse sendes direkte på nett og også forblir liggende der så man også kan se dem senere. Dessverre så gjøres ikke det samme med de andre organene i kommunen, være det formannskapet eller noen av de andre utvalg eller komiteer. Mange saker blir diskutert og bestemt, formelt eller uformelt, i disse organene også og det er derfor ett problem at det ikke eksisterer en generell reell innsynsrett i disse.

Bodø Venstre vil derfor at Bodø kommune skal utvide den dekning man har av bystyremøtene til også å gjelde alle endre organ som innbyggerne i Bodø har rett til innsyn i ifølge kommuneloven eller ifølge andre vedtak som er gjort angående offentlig innsyn i folkevalgte eller administrative organer i Bodø kommune. Bare gjennom en reell rett til innsyn kan innbyggerne gjøre informerte valg og holde sine folkevalgte til ansvar for de valg som gjøres som påvirker innbyggere i Bodø kommune.

Interpellantens spørsmål til ordføreren blir dermed som følger:
Vil ordføreren ta initiativ til en sak der bystyre får forelagt mulighetene for streaming av komitemøtene og formannskapsmøtene, samt kostnader tilknyttet dette?

Terje Cruickshank, gr.leder Bodø Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**