Viktig med billig kollektivtransport

Uttalelse fra årsmøtet i Bodø Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Nordland Fylkeskommune vedtok å øke bussbillettprisene. Fra 1.januar 2015 skulle bussprisene økes med 15%. Det vil si at på en rute som tidligere kostet 34 kr vil reisende nå betale 40 kr for samme rute. Det er et skritt i helt feil retning. Det skal være enkelt, billig og bra å velge miljøvennlig. Det skal handle om å få flere til å velge kollektivt i stedet for å få flere til å velge bilen.

Siden bussene i Bodø brukes av svært mange av innbyggerne er det viktig å ha et godt og billig busstilbud både for å ha et bra og fungerende bymiljø og for å gi et godt tilbud til innbyggerne.

Bodø Venstre vil:
-Holde bussbillett prisene på et lavt nivå.
-Oppfordre Fylkeskommunen til å senke prisene på bussbillettene.
-Tilby et godt busstilbud for folk i Bodø Kommune.
-Fortsette å ha samme pris for periodekort.

Unge Venstre delegasjonen på årsmøtet til Bodø Venstre sammen med nestleder i Venstre Terje Breivik. fra venstre: Vilde Sofie Nohr (leder Salten UV), Terje Breivik, Henning David Williams, Håvard Olavsen og Andreas Thommesen.

Unge Venstre delegasjonen på årsmøtet til Bodø Venstre sammen med nestleder i Venstre Terje Breivik. fra venstre: Vilde Sofie Nohr (leder Salten UV), Terje Breivik, Henning David Williams, Håvard Olavsen og Andreas Thommesen.
Foto: Linn Skoglund Jensen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**