Hedmark Venstre krever arkivutdanning på Tynset

I en uttalelse fra årsmøtet i Hedmark Venstre kreves det at det gis midler til å starte arkivutdanning på Tynset snarest.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


“Hedmark Venstre ser den planlagte helsearkivutbyggingen på Tynset som en stor mulighet i Fjellregionen.

Hedmark Venstre mener det viktigste nå er å komme igang med arkivutdanning på Tynset, som allerede har utløst stor interesse.

Tynset Studie- og Høgskolesenter ser fram til å etablere arkivutdanning i samarbeid med Høgskolen i Sør-Trøndelag.
Målet er å komme igang i 2016 med et deltidsstudium basert på grunnutdanning som kan utvides til en bachelor.

Det som nå gjenstår er å stadfeste at avsatte midler kanaliseres til Tynset.”

Årsmøtet i fylkespartiet har også vedtatt uttalelse med krav om at kirurgisk akuttberedskap opprettholdes ved sykehuset på Tynset. Les flere av uttalelsene fra Hedmark Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**