Ønsker du å være valgkampkoordinator / fylkessekretær for 2015-valget?

Trondheim og Sør-Trøndelag Venstre skal engasjere en valgkampkoordinator / fylkessekretær for valgkamparbeid fra 2. mars til 14. september 2015.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Arbeidsmengden vil være ca. 900 timer og arbeidstiden vil variere. Noe kvelds- og helgejobbing må påregnes. Arbeidssted vil i hovedsak være på Rådhuset i Trondheim, men også noe reising til lokallagene i fylket og helgesamlinger. Det kan ikke tas ut ferie i perioden.

Varierende arbeid med oppfølging av lokallag i forbindelse med listestillingsarbeidet og under valgkampen. Oppfølging av medlemsregister. Mediekontakt, skriving av pressemeldinger, debattinnlegg, innlegg på sosiale medier og taleskriving. Bestilling av materiell som skal trykkes, distribuering av valgkampmateriell til lokallagene og kontakt mot Venstres hovedorganisasjon. Arrangere stands og andre aktiviteter for å promovere Venstre. Reiseplanlegging for kandidatene og organisering av debattdeltakere. Regnskapsføring og rapportering.

God kjennskap til Venstres politikk både nasjonalt og lokalt er ønskelig. Lønn etter avtale.
Søknadsfrist 18. februar. Det vil være en fordel om søker disponerer bil.

Søknad med CV sendes til fylkesleder Trond Åm i Sør-Trøndelag Venstre
E-post: trond.am at www.venstre.no

For spørsmål om stillingen, kontakt Trond Åm (tlf. 94 87 83 08) eller Jon Gunnes, gruppeleder og førstekandidat i Trondheim Venstre (tlf. 95 26 35 62, e-post jon.gunnes at trondheim.kommune.no).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**