Namsos Venstre

Årsmøtereferat 2015

Dato/tid: Mandag 26.01.15,kl. 19.00 – 21.20
Sted: Namdalshagen, møterom Rian

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Tilstede: Geir Olav Knappe, Ellen Hennissen, Sofie Aasnes Lona, Georg Bondø, Trond Prytz, Olav Hegge Selnes, Inger Therese Ranum, Nils Jørgen Jørgensen, Lill Therese Sandvik Solvi, Bjørn Myrvold, Nils Halfdan Trana, Odd Ivar Løvhaugen.

Geir Olav Knappe

Geir Olav Knappe
Foto: M. Haagensen

1. Åpning og konstituering:
Leder i Namsos venstre Geir Olav Knappe ønsket velkommen og åpnet årsmøte.

* Valg av møteleder og referent:
Møteleder: Geir Olav Knappe
Referent: Nils Trana
Valg av to til og underskrive protokollen: Sofie Aasnes Lona og Olav Hegge Selnes

2. Godkjenning av sakliste.
Godkjent.

3. Årsmelding 2014
* Årsmelding ved Nils Trana. Godkjent

* Årsbetraktning fra kommunestyregruppen v/ Lill Therese Sandvik Solvi til orientering.

4. Regnskap 2014 og budsjett 2015.
Godkjent.

5. Fastsetting av kontingent.
Namsos Venstres kontingent ble vedtatt til kr. 100,00.

6. Valg av lokalstyre.

Namsos venstre styre for 2015 er:

Leder: Geir Olav Knappe (1 år)

Politisk nestleder: Nils Jørgen Jørgensen (2 år)

Organisatorisk nestleder: Øystein Løfsnes (2 år)

Sekretær: Nils Trana (1 år)

Kasserer: Astrid Eva Høye Prytz (1 år)

Styremedlem: Sofie Aasnes Lona (1 år)

Styremedlem: Olav Hegge Selnes (2 år)

Vara 1: Ragnhild Tessem (2 år)

Vara 2: Inger Therese Ranum (1 år)

Revisor 1: Trygve Ebbing (1 år)

Revisor 2: Inger Therese Ranum (1 år)

* Valgkomite for lokallaget: Arnt Ivar Jakobsen, Nils Jørgen Jørgense og Trond Prytz


* Utsendinger til fylkesårsmøtet Nord – Trøndelag fylkesårsmøte 6-7. februar 2015:

Olav Hegge Selnes
Inger Therese Ranum
Geir Olav Knappe
Nils Trana
Vara: Ellen Hennissen

Vedtak vedr. Rock City Namsos A/S:

«Namsos Venstre vil bidra til at Rock City Namsos A/S fortsatt skal få driftstilskudd over statsbudsjettet. Rock City Namsos A/S skal være en aktiv kulturinstitusjon og bli norsk pop og rocks utviklingsarena.»

Møte slutt kl. 21.20

Sofie Åsnes Lona Olav Hegge Selnes

NOMINASJONSMØTE

1. Valg
Møteleder: Geir Olav Knappe
Referent: Nils Trana

Vedtatt valgliste for lokalvalget 2015:

1. Geir Olav Knappe (47) (kum)

2. Anne Cecilie Holm (57) (kum)

3. Olav Hegge Selnes (32)

4. Sofie Aasnes Lona (52)

5. Trond Prytz (70 )

6. Gro Olden Jørgensen (46)

7. Odd Ivar Løvhaugen (60)

8. Guri Bitnes Wiik (59)

9. Arnt Ivar Jakobsen (34)

10. Eivor Hagrup (33)

11. Olav Halvard Fjone (55)

12. Kirsten Reinert Hustad (34)

13. Eskild Jørgensen (29)

14. Eva Sørgaard Gartland (55)

15. Åsmund Prytz (42)

16. Hilde Tessem Blomseth (46)

17. Nils Halfdan Trana (62)

18. Wenche Sofie Fahsing (70)

19. Viggo Reinert (63)

20. Eva Prytz Rein (56)

21. Hasan Hasanain (63)

22. Gerd Grong (60)

23. Bjørn Buner (68)

24. Inger Therese Ranum (74)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**