Helhetlig og grønn utvikling av Rønvikjordene

Rønvikjordene er sammen med flyplassområdet avgjørende for Bodø bys fremtidige utvikling. Bodø Venstre mener kompromisset som foreligger mellom kommunen og fylket er et svært dårlig utgangspunkt for en helhetlig byplanlegging.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


De planlagte næringsarealene langs riksveien må stoppes. Vi vil ikke tillate den planlagte bit-for-bit-nedbyggingen av Rønvikjordene. Vi ønsker kompromisset annullert og fylkeskommunen ut av bildet.

Bodø Venstre vil jobbe for en helhetlig plan for hele Bodøhalvøya, hvor Rønvikjordene og flyplassområdet sees i sammenheng med hverandre og den øvrige byutviklingen. Bodø Venstre er åpne for å vurdere nye løsninger for Rønvikjordenes fremtid. Et viktig premiss er imidlertid at det skal være et klimanøytralt og fremtidsrettet byområde. Flere forhold må integreres i en felles løsning: Rekreasjon, grønn omsorg, byutvikling og jordvern. Men først må kompromisset med fylket annuleres.

Årsmøtet i Bodø Venstre, 21.januar 2015

Vågønes gård solgt for 25,5 millioner kroner til Bodø kommune.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**