Maria Serafia Fjellstad er listetopp for Venstre i Harstad

Maria Serafia Fjellstad fikk i dag tilliten som listetopp på Harstad Venstres liste til høstens kommunevalg. Det var et fornøyd Nominasjonsmøte som kunne slå fast en spennende og robust liste med jevn kjønnsfordeling og rekordlav gjennomsnittsalder. Maria Serafia Fjellstad etterfølges av erfarne Jan Fjellstad, Unge Venstres grunnlegger Even Aronsen og nyinnflyttede Lena Bratsberg. Med en sterk liste ser Harstad Venstre fram til en spennende valgkamp, og tror på økt oppslutning for partiet!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Toppkandidater 2015

Foto: Trond Ingebrigtsen

Maria Serafia Fjellstad (32 år) har gjennom de siste fire årene i kommunestyret markert seg med sterke standpunkter, vilje til kompromiss og løsninger, og vært synlig innenfor nærmest alle politiske områder. Hun er fra Harstad, og bodde deretter i Trondheim hvor hun studerte medisin ved NTNU. Gjennom ei rik studietid var hun aktiv i det studentpolitiske miljøet, blant annet som leder av Studenttinget NTNU i 2004, konsernstyreleder i Studentsamskipnaden i Trondheim i 2007 og styremedlem i Nasjonalt Organ for Kvalitet i Utdanningen fra 2005 til 2009. Hun har siden hun kom hjem til Harstad i 2008 først avtjent turnustiden, og deretter arbeidet på Medisinsk avdeling ved UNN Harstad. Med bakgrunn fra studentpolitikken står saker som utdanning sterkt, med virke i helsesektoren er det innen forebyggende helse hun kanskje har gjort seg mest markert, og som småbarnsmor er hun opptatt av barn og unges oppvekstvilkår.

Jan Fjellstad (67 år) har lang fartstid i Harstadpolitikken som kommunestyremedlem, tidligere leder av flere utvalg, og er i dagens posisjonssamarbeid varaordfører. Han har stor oversikt, søker de gode løsningene gjennom samarbeid og har stor tillit blant velgerne. Han er født og oppvokst i Harstad, utdannet seg deretter til sykepleier og sosionom ved Diakonhjemmet i Oslo. Han har gjennom sitt yrkesaktive liv i hovedsak arbeidet innen helse- og velferdssektoren; hvor nok mange husker ham som tidligere direktør ved Trastad gård eller som trygdesjef ved NAV Kvæfjord, før han avsluttet karrieren som controller ved NAV Pensjon og Regnskap. Det er særskilt innenfor plan- og økonomisaker at hans politiske bakgrunn kommer til stor nytte og glede. I tillegg har han et stort engasjement for næringsliv og småbedrifter, i tillegg til et stort sosialt engasjement.

Even Aronsen (20 år) er opprinnelig fra Kvæfjord, før han de siste årene har bodd mer i Harstad. Han har over flere år hatt et gryende engasjement for politikk, og sto i bresjen da man i senhøsten 2012 dannet Harstad & Kvæfjord Unge Venstre. Dette er i dag et av Harstads største ungdomspartier med ca 50 medlemmer. Even Aronsen er nå student, og fra høsten av planlegger han å studere vernepleie ved Høyskolen i Harstad. Han er opptatt av utdanning, ungdom og kultur, i tillegg til miljø og asylpolitikk. Even ønsker å arbeide for et moderne og mangfoldig Harstad.

Lena Bratsberg (37 år) er opprinnelig fra Gravdal i Lofoten, men studerte og jobbet i Bergen fram til 2013. Hun er utdannet siviløkonom fra NHH, og jobber som avfallsmegler i Rekom AS, et kommunalt eid meglerselskap basert i Bergen. Hun er opptatt av bærekraftig ressursbruk og en giftfri hverdag for våre barn. Gode rammevilkår for små og store bedrifter, og spesielt oppstartsbedrifter, er også viktig. Som trebarnsmor engasjerer hun seg også for gode oppvekstvilkår for barn og en god skole for alle.

5 Trond Ingebrigtsen 1974 Legemiddelkonsulent
6 Kamilla Heggelund 1997 Skoleelev
7 Bård B Michalsen 1958 Seniorrådgiver
8 Janne J Rasmussen 1973 Kunsthåndverker
9 Mats Nygaard Johnsen 1985 Advokat
10 Anita Isaksen Mikalsen 1969 Spesialsykepleier
11 Marius Brun Hansen 1995 Skoleelev
12 Helga Kaarbø 1954 Jurist
13 Audun Nergård Nyre 1976 Reservoiringeniør
14 Bjørge Eilertsen 1982 Lærer
15 Turi Bruun 1951 Regnskapsmedarbeider
16 Rudi Nilsen 1976 Kunsthandler
17 Sissel Neverdal 1962 Høgskolelektor
18 Mathias M. Bonnier 1996 Skoleelev
19 Grethe Stave 1965 Konsulent
20 Gunn Mari Sørensen 1960 SFO assistent
21 Kent Åke Jensen 1952 Pensjonist
22 Anne-Helene Madsen 1960 Avdelingsleder
23 Jan Kyrre Lyder 1953 Vaktmester
24 Vårinn Hokland 1966 Bibliotekar
25 Hans Eidnes 1964 IKT rådgiver
26 Sigrid Hensrud 1953 Lege
27 Lars Karlsen 1951 Lærer
28 Tore Vestgård 1950 Drosjeeier
29 Gunn Jensen 1956 Sykepleier
30 Tor Arne Krøtø 1947 Pensjonist
31 Bodil Kinn 1950 Konsulent
32 Eyvind Sundsvold 1952 Tannlege
33 Torill Bille 1947 Pensjonist
34 Vidkunn Eidnes 1932 Pensjonist

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**