Venstre og samferdsel

Når regjeringspartiene berettiget skryter av sin satsing på samferdsel er det ofte vei som blir omtalt. Venstre mener de bør skryte like mye av kollektiv- og jernbanesatsingen og det grønne skatteskiftet som skal gi mindre avgifter på miljøvennlig bruk og økte avgifter på det motsatte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Hybridbil

Foto: RoSo

En vesentlig del av et grønt skatteskifte er billigere miljøbiler, og årets statsbudsjett gir også utslippskutt fra biltrafikken. Avgiftslettelsene på de mest miljøvennlige bilene og det mest miljøvennlige drivstoffet er på 700 millioner kroner.

Det viktigste for Venstre er å bidra til å gjøre det lettere for folk å ta grønne valg. Vi må gi folk gode miljøvennlige alternativer. Derfor er avgiften på biodiesel fjernet og ladbare hybridbiler blir betydelig billigere i 2015.

Sammen med det økte omsetningspåbudet for biodrivstoff vil dette føre til at vi har et statsbudsjett som er det første i historien der man med trygghet kan si at utslippene fra transportsektoren vil gå ned. Omsetningspåbudet alene vil føre til at utslippene fra veitrafikken vil reduseres med 200 000 tonn CO2.

Det er også inngått en avtale om at Venstre og regjeringspartiene skal være enige om alle framtidige endringer i bil- og drivstoffavgiftene.

Da Venstre inngikk en samarbeidsavtale med KrF og regjeringspartiene etter valget i 2013, inngikk «Utbyggingen av infrastruktur økes utover rammene i Nasjonal Transportplan» og «Satsingen på kollektivtransport i storbyene forsterkes» som en del av avtalen.

Dobbeltspor

Foto: ?

I statsbudsjettet for 2015 ble det derfor gitt mye penger til dette etter forhandlingene med Venstre og KrF. Det ble satt av 100 millioner ekstra til jernbaneinvesteringer, inkludert planlegging av blant annet dobbeltsporet gjennom Moss.

Drift og vedlikehold av jernbane ble øket med ytterligere 380 millioner. Belønningsordningen for kollektivtransport fikk 325 millioner ekstra og ordningen for gang- og sykkelveier fikk 75 millioner ekstra.

Samtidig ble det satt av 50 millioner til Energifondet blant annet for å styrke satsing på lav- og nullutslippsbiler. Det er derfor all grunn for Venstre og samarbeidspartiene å skryte av en mer miljøvennlig og fremtidsrettet satsing innen transportsektoren enn det tidligere flertall har stått for.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**