Krever nye rutiner i personalsaker

Venstre ber kontrollutvalget vurdere kommunens håndtering av dokumenter som er unntatt offentlighet. Kravet fra Venstres kommunestyregruppe kommer i kjølvannet av den såkalte Dagsverket-saken, og omstendighetene rundt varslet om en mulig advarsel til tilbudets primus motor Svein Olav Skogstad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Nettovervåkning

Foto: Microsoft

Partiets ledelse viser til oppslaget i Levanger-Avisa 17. januar, der det ble kjent at fortrolige opplysninger ble lagt ut på nettet – tilgjengelig for alle i samkommunen. -Denne saken viser at kommunen ikke har gode nok rutiner i behandling av saker unntatt offentlighet. Her er det skjedd en helt klar feil, som burde vært beklaget, i stedet for å bortforklare. Denne saken avslører dårlige rutiner på rådhuset, mener gruppeleder Karl M. Buchholdt og Kjellrun Støp i Levanger Venstre. Les hele saken i Levangeravisa.

Les brevet til kontrollutvalget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**