Venstre vil utbedre farlige sykkelveier i Sola

Syklister på vei til jobb er bekymret for de farlige veiene i Sola og frykter ulykker. De mener det er lite som skal til for å trygge veiene og har tatt kontakt med politikere for å få fortgang i saken. Ine Bertelsen (V) tok opp saken i utvalg for arealsaker 21.01 med klart bestilling til administrasjonen om å ta et møte med Risavika Havn for å finne gode løsninger innen neste møte i utvalg for arealsaker.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Det er oppnevnt en egen ressursgruppe for syklister i Risavika — blant annet bestående av representanter for oljeselskapene og Næringsforeningen i Stavanger-regionen. Ressursgruppa jobber for å trygge sykkelforholdene til og fra jobb og inviterte Sola-politikerne og vegvesenet til et møte sist uke for å orientere om hvor det oppleves som farlig å sykle i kommunen.

Venstre møtte med sine to kommunestyrerepresentanter og var de eneste lokale politikerne som var tilstede på møtet.

Oversikt over farlige sykkelveier
Syklistene har laget en oversikt over steder de mener det trenges å gjøre noe nå med for å trygge sykkelveiene:

•Noe bør gjøres i nærheten av Shellstasjonen på Tananger, der svært mange syklister kjører inn på hovedveien før rundkjøring, fordi sykkelveien ikke fortsetter rett frem.
•Brupassering ved sidevind kan til tider være et sjansespill. Går det an å sette opp en lav vindskjerming på utsiden?
•Det bør settes opp speil på sykkelstien ned bakken ved Schlumberger for de som kommer ut av sykkeltunnelen fra Sola Blandeverk.
•Bussveien inn til Jåsund: Sving ved Jåsund hvor buss krysser vei. Oppleves som meget farlig når det er glatt.
•På Sandnesveien: Utkjøringen fra Stangeland maskin oppleves som farlig.
Manglende kryssing på Sentrumsveien mot Solasplitten.

Venstre tror at flere vil velge å sykle til jobb når disse trafikkfellene er utbedret.

Sykkel

Foto: Sola Venstre

Les mer om saken i Aftenbladet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**