Møtekallenderen er på plass!

Årsmøtet i Nes Venstre besluttet at Nes Venstre skal ha måndtlige møter torsdag før kommunestyremøte. Møtene skal være todelt der del en er knyttet til løpende politisk saksbehandling og del to er knyttet til et politisk tema og programarbeidet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Kultur

Foto: Gunnar L Brevig

Møtene publiseres på Nes Venstres hjemmeside og fremkommer nederst på siden til venstre. Følg med for tidspunkt og tema!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**