Venstre med på ny politireform

Politi panser bil
Reformen vil gjøre politiet bedre i stand til å møte både dagens og fremtidens kriminalitetsutfordringer, og vil styrker beredskapen., Foto: (CC BY-ND 2.0) Politiet i Vestfold / Flickr.com

Etter lange forhandlinger presentererte Stortingsrepresentant og medlem av Stavanger Venstre, Iselin Nybø den nye politireformen forhandlet fram av Venstre og regjeringen sammen med statsminister Erna Solberg og justisminister Anders Anundsen, tirsdag 17 februar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

- Venstres krav i forhandlingene har vært et politi som er der når du trenger det, og som tar deg på alvor. Det har vi levert, sier Iselin Nybø.
– Venstres krav i forhandlingene har vært et politi som er der når du trenger det, og som tar deg på alvor. Det har vi levert, sier Iselin Nybø.

Venstre har sørget for en reform som gir politifolk mer tid til å være politifolk, og som gir et politi som er der når du virkelig trenger det. Politireformen gjør politiet bedre i stand til å løse de oppgavene som vi forventer at et moderne politi skal løse. Mange rene byråkratoppgaver blir flyttet til andre etater, og politifolk får mer tid til å drive med politiarbeid.

Avtalen som ble lagt fram skal nå videre til behandling i Stortinget. Venstre ser frem til behandlingen, og imøteser gode innspill fra opposisjonen og ønsker å til slutt få bred enighet om en så god avtale som mulig. Det siste er sjelden å høre fra et allerede flertall. Det lover bra for behandlingen i Stortinget.Venstres krav i forhandlingene har vært et politi som er der når du trenger det, og som tar deg på alvor

Viktige gjennomslag for Venstre:

  • Det blir 12 politidistrikter i Norge, ikke 6 som var foreslått i politianalysen. Rogaland/Sunhordaland blir eget politidistrikt.
  • Ingen lensmannskontor skal legges ned uten politisk behandling.
  • Vi får til en løsning i Finnmark som ivaretar sikkerhet og beredskap og som er tilpasset de spesielle forholdene i nordområdene.
  • Politiet skal organiseres i bare 2 nivåer, ikke 3 som har blitt foreslått. På den måten sikrer vi en effektiv og ubyråkratisk struktur.
  • Enigheten mellom Venstre og regjeringspartiene skal ta videre til Stortinget, med sikte på en bredest mulig enighet der.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**