Ja til butikk på Bangsund!

Viktig for stedsutviklingen på Bangsund, mener Namsos Venstre.
AP og Høyre ser bare begrensninger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

1. Kanditat i Namsos Venstre Geir Olav Knappe og 1. Kandidat i Nord -Trøndelag Venstre Mildred Marit

Foto: Geir Olav Knappe

Foto: 1. kandidat i Namsos Venstre Geir Olav Knappe og 1. kandidat i Nord- Trøndelag Venstre Mildred Marita Ramberg Røthe.
Namsos Venstre og partiets fylkestingsgruppe har denne uka vært på befaring på Bangsund, og besiktiget planlagt tomt for ny butikk, samt trafikkforholdene på stedet.
Namsos Venstre konstaterer at etablering av butikk på tiltenkt tomt, med felles innkjøring med eksisterende bensinstasjon, ikke vil bidra med endringer i trafikksikkerheten av betydning, hevder 1. kandidat Geir Olav Knappe.
Etter Namsos Venstre sin vurdering blir det helt feil vurdering å frata et lokalsamfunn et så viktig tilbud for stedsutviklingen som en levedyktig dagligvarebutikk, av hensyn til trafikkforholdene og kjøretiden langs FV 17, mener Knappe.
Det er virkelig grunn til å spørre hva vi skal med veier som muliggjør hurtig transporttider, om vi ikke skal tillate bosetning og næringsliv langs veiene, undrer Knappe.

NT

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**