Vellykket møte om Haugerud-utviklingen

Haugerudmøte
Haugerudmøte, Foto: Rolf J. Knudsen

3. februar møtte ca. 50 personer opp til møte om utviklingen på Haugerud/Trosterud da Alna Høyre og Venstre inviterte. De fikk høre mange gode innspill fra forskjellige vinkler rundt tema.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Haugerudmøte 15020302
Haugerudmøte
Foto: Rolf J. Knudsen

Innledere
Grete Horntvedt og Konrad Værnes fra Høyre innledet møtet, før Yassine Arakia, Høyres representant fra byutviklingskomiteen i rådhuset holdt første innledning. Han gikk gjennom en del aktuelle problemstillinger for området.

Thomas Dahl, som er aktiv i Boost Haugerud-initiativet, innledet om elementene i initiativet. Han nevnte hvilke utviklingstrekk de har gjennomført og hva de ser for seg fremover.

Per Løken innledet om utviklingsmuligheter han så for seg fra både velforeningers og idrettsmiljøets vinkel. Det er utfordringer og muligheter, både i det sentrale Haugerud og mot Trosterud og Lutvann. Det var interessant å høre fra en som har fulgt utviklingen på Haugerud i 70 år omtrent. Det har vært utvikling tidligere også.

Espen Ophaug er nestleder i byutviklingskomiteen i rådhuset og leder av Oslo Venstre. Han innledet om trekk rundt utviklingen som ser viktige ut utenfra. Han bor på Tøyen, der de også er i gang med å løfte bymiljøet. Han er ute etter innspill han kan ta med seg behandlingen i rådhuset og Venstre. Det er viktig med tidlige innspill, når endelig vedtak skal fattes kan mye være fastlagt allerede.

Innspill fra salen

Etter innlederne fra programmet, var det åpent for innspill fra salen. Roar Luthcke snakket for et utnyttelse av området etter Dr. Dedichens asyl til frivillighet. Det var blant annet innspill fra salen på leiemuligheter av tomme lokaler i området, kirken som naturlig del av de frivillige aktivitetene i området, viktigheten av grønne kvaliteter i nærmiljøet og muligheter for innetrening for barnefotballen i området.

Jon-Terje Bekken, BU-repersentant for Venstre, minnet om at mulighetene for frivillige aktiviteter utenom skoleområdet er få, og at det er vikitg at skolene får insentiver til å være et sentrumselement på Haugerud. Det er også en relativt liten andel av frivillighetsmidlene til bydelen som går til området, han oppfordrer organisasjonene i nærmiljøet til å søke.

Grete Horntvedt pekte på problemene i Haugerudparken, og fikk et innspill fra en av eierne i området. De ønsker helst å selge for en grei pris. Men de kan være interessert i en opprustning av parken, uavhengig av eieform. Det innspillet vil hun ta videre med byråden for byutvikling, som desverre ikke kunne stille, for å prøve å få til en opprustning av parken. Den trenger det.

Alna Høyre og Venstre er fornøyde med gjennomføringen av møtet, og glade for at Haugerud ungdomsskole holder lokalene åpne for oss. Takk til alle som har bidratt!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**