Åpent på søndager?

For ordens skyld: Dette er skrevet på en søndag, bemerker Øystein Løfsnes i Namsos Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Øystein Løfsnes - Spillum

Øystein Løfsnes – Spillum
Foto: Martin Hågensen

I en del politiske kretser ser det ut til å være stor enighet om at butikkene bør ha lov til å ha søndagsåpent. Dette synes jeg er litt passivt, og jeg mener at søndagsåpent bør være det normale i HELE samfunnet. I den sammenheng har jeg en del forslag til gratis bruk for alle partier. Her gjelder ingen copyright.
Stortinget bør gå foran med et godt eksempel. Erfaring viser at det blir svært travelt på slutten av vårsesjonen. Det må jo være bedre å ta søndagene til bruk (gjerne i hele året) slik at våre folkevalgte ikke gjør forhastede vedtak på grunn av tidsnød. I tillegg vil det det være større mulighet for å kontakte våre folkevalgte, dersom det blir enda en dag å stikke innom Stortinget for en prat.
Som følge av dette må også departementene holde åpent på søndager med en dertil hørende økning av arbeidstokken. Dette tror jeg vil gi stor sysselsettingseffekt, og kan kombineres med kortidskontrakter for dem som måtte ønske det. Da er det jo heller ikke noe som tilsier at vi ikke kan gi hele den offentlige sektor anledning til søndagsåpent. Her burde det Høyre- styrte Oslo gå foran å gi regjeringens forslag den tyngde det fortjener. Ordføreren kan f.eks. legge møtene i bystyret til søndager etter kirketid (Litt søndag må vi ha!)
Skolen bør følge etter. Barn som er borte en dag eller to på vanlige ukedager, kan stikke innom på søndag for å få en etterlengtet oppdatering på det som foregikk på skolen under fraværet. Her åpner det seg store muligheter for læring. Samtidig vil det bli mye lettere for foreldrene når skolen ser etter barna, mens de selv er i butikken.
Jeg er at det vil føre for langt om jeg skulle ta med alle de muligheter et fullt ut søndagsåpnet samfunn vil muligjøre. Jeg lar derfor resten henge i luften slik at kreative sjeler kan boltre seg som de vil.
For ordens skyld: Dete ble skrevet på en søndag.

Hilsen Øystein Løfsnes,

Namsos Venstre

NT

Kilde: Meninger i Namdalsavisa 04.02.15)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**